Anlegg Nord er tildelt kontrakt på å utføre grunnarbeidene ved nye Skillemoen stasjon. Arbeidet starter opp i april og vil pågå i et halvt års tid. Området som skal klargjøres er nærmere 100 mål.

Forespørsel ble sendt til prekvalifiserte entreprenører i Sellihca.

-Vi er godt fornøyd med interessen knyttet til forespørselen, sier Sølvi K. Pettersen anskaffelsesrådgiver i Statnett.

Det er 10 dagers klagefrist på tildelingen.

Forespørsel på selve stasjonsetableringen, dvs totalkontrakt på elektriske anlegg og byggingsmasser, vil bli sendt ut i nær fremtid og kontrakt tildeles etter planen i høst.