Forespørselen gjelder forberedende arbeider som opparbeidelse av baseplasser og transportveier på strekningen Balsfjord – Skaid i forkant av oppstart fra hovedentreprenører på ledningsbygging. Forespørselen deles i tre; Balsfjord – Reisadalen, Reisadalen – Skillemoen og Skillemoen – Skaidi.

 

{Bilde}

-Dette er arbeid som bør være midt i blinken for den sterke entreprenørbransjen vi har i nord, sier prosjektleder for ledning, Jacob Grønn.

 

Oppstart forberedende arbeider er satt til april/mai og arbeidet må ferdigstilles innen 15.august 2016.

 

Det er totalt 130 pre-kvalifiserte entreprenører, i hovedsak i Finnmark og Troms.

 

Frist for å gi tilbud er satt til 1.mars 2016.