Det er totalt 12 pre-kvalifiserte ledningsentreprenører, og samtlige deltok under trasébefaring og koblingsdag i Alta i august.

 

{Bilde}

 -I Alta fikk alle entreprenørene innsikt i utfordringer og spesielle hensyn som gjelder for byggingen i regionen, herunder innføring i reindrift som er en arealkrevende næring som skal hensyntas, sier Jacob Grønn, prosjektleder ledning Balsfjord – Skaidi.

 

Strekningen deles i tre forespørsler; Balsfjord – Reisadalen, Reisadalen – Skillemoen og Skillemoen – Skaidi. Det er planlagt samtidig oppstart på alle tre delstrekninger.

 

Frist for å gi tilbud er satt til 3.februar 2016. Deretter vil Statnett evaluere innkomne tilbud. Endelig avklaring på valg av entreprenører vil skje i april/mai.

 

Dernest vil entreprenørene bruke noe tid på å rigge seg til før første spadetaket går i jorda sommeren 2016.

 

Alle forespørsler og inngåtte kontrakter listes under Anskaffelser:

www.statnett.no/Nettutvikling/Balsfjord-Hammerfest/Anskaffelser/