EPC-kontrakten for Skaidi stasjon inneholder grunnarbeider, betong- og byggearbeider, bygningstekniske installasjoner for et gassisolert høyspentanlegg.

 

Forespørsel er sendt prekvalifiserte i Sellihca, med tilbudsfrist 2.januar 2017. Tildeling av kontrakt er planlagt til 15.februar 2017. Arbeidene på Skaidi stasjon vil starte opp i månedskiftet mars/april 2017.

 

Altabaserte Nettbyggeren er godt i gang med vei- og grunnarbeider ved Skaidi stasjon. Arbeidet ferdigstilles i slutten av november.

 

Skillemoen stasjon

På Skillemoen skal det bygges en komplett transformatorstasjon, et anlegg for spenningsregulering og et større lager. Arealet som skal opparbeides for Skillemoen stasjonen er på over 90 daa.

Prekvalifisering av tilbydere pågår nå og forespørsel på grunnarbeidskontrakt for Skillemoen stasjon er planlagt sendt ut i månedskiftet november/desember. Tilbudsfrist er i slutten av januar og tildeling tidlig i mars 2017. Oppstart av anleggsarbeidene er våren 2017.

  

Dernest går EPC-kontrakt for Skillemoen stasjon ut i slutten av desember. Den vil inneholde grunnarbeider, betong- og byggearbeider, bygningsteknisk installasjoner og høgspentanlegg.  Tilbudsfrist her blir i midten av mars og tildeling i mai, med oppstart høsten 2017.

 

Alle kontrakter går ut til leverandører som er prekvalifiserte i Sellihca.