Avtalene gjelder anleggsperioden og regulerer tiltredelse til grunn,  perioder med anleggsstans, kompensasjon for merarbeid, kontakt og samarbeid mellom partene samt dekning av administrative utgifter.

 

Forhandlingene fant sted i Alta, og foregikk over tre dager.

 

{Bilde}

 

 -Gjennom de inngåtte avtalene får både reinbeitedistriktene og Statnett større forutsigbarhet hva gjelder anleggsarbeidene som skal foregå i de ulike områdene, uttaler Stig Gøran Hagen, forhandlingsleder fra Statnett. -Fra tidligere er det inngått avtale med fire reinbeitedistrikter, og nå med ytterligere syv avtaler har Statnett avtale med 11 av 36 reindriftsaktører på strekningen fra Balsfjord til Skaidi, legger Hagen til. 

 

 

 

Det ble inngått avtale med følende aktører:

 

  • Könkämä sameby
  • Reinbeitedistrikt 27 Joahkonjarga
  • Reinbeitedistrikt 19 Sørøy
  • Reinbeitedistrikt 32 Silvetnjarga
  • Reinbeitedistrikt 28 Bergsfjord
  • Siida Johan Mikkel M. Hætta
  • Reinbeitedistrikt 41 Bæskades

    

Ytterligere forhandlinger er planlagt gjennomført før årskiftet.