Strekningen fra Balsfjord til Reisadalen er tildelt den italienske entreprenøren Rebaioli, mens strekningen fra Reisadalen til Skillemoen er tildelt Eltel.

 

Kontaktinformasjon til hvert av selskapene ligger her.

 

Samlet utgjør dette kontrakter for ca 1 milliard.

 

Forespørsel ble sendt til prekvalifiserte entreprenører i Sellihca.

 

Byggingen fra Balsfjord til Reisadalen starter over sommeren, mens neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen starter i 2017.