Forberedende arbeid

I forkant av hovedentreprisene må en del forberedende arbeid utføres.

 

I første omgang er forespørsel på grunnundersøkelser knyttet til stasjonsområde på Skillemo gått ut. Forespørsel er sendt prekvalifiserte tilbydere registrert i Sellihca.

 

Videre er det gått en direkteforespørsel til tre aktører på planlegging og gjennomføring av en koblingsdag som skal arrangeres i august mellom internasjonale ledningsentreprenører og regionale entreprenører. Målet med dagen er å fremvise hva som finnes av kompetanse i området slik at de internasjonale aktørene kan planlegge og beregne dette inn i sine tilbud på ledningsbyggingen.

{Bilde}

 

 -Fremover vil også flere forespørsler gå ut, på forberedende arbeid. De sendes i hovedsak til de som er registrert i Sellihca som er en EU-godkjent felles kvalifikasjons­ordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen, sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør på Ofoten – Hammerfest.  -Det er derfor viktig at de som ønsker oppdrag fra oss er registrert her, tillegger Faugstad.

 

Av forberedende arbeid er skogrydding, etablering av adkomstveger og anleggsplasser mm.

 

Alle forespørsler og inngåtte kontrakter listes under prosjektet på våre hjemmesider:

www.statnett.no/Nettutvikling/Balsfjord-Hammerfest/Anskaffelser/

 

Ledningsentrepriser

I endelig konsesjon lå det noen mindre endringer, bl.a på Skaidi stasjon samt valg av trasé igjennom Skibotn og Kåfjord. Endringene detaljprosjekteres nå og blir innarbeidet i forespørsler og miljø-, transport og anleggsplaner (MTA) for byggingen.

 

Forespørslene på ledningsbygging planlegges sendt ut til høsten, og da til prekvalifiserte tilbydere registrert i Sellihca. Prekvalifiseringen pågår nå, og vil være klar før sommerferien. Sannsynligheten er stor for at ledningsentreprenørene vil være internasjonale aktører, da det er få entreprenører som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på 420 kV ledningsbygging i Norge.

 

Valg av leverandør(er) skjer tidlig 2016 og dermed kan den store spaden gå i jorda våren 2016.

 

Stasjonsentrepriser

Skillemo stasjon skal bygges først, av de tre stasjoner som er konsesjonsgitt på strekningen, og forespørsel på dette arbeidet går ut i 2016 – også til prekvalifiserte tilbydere i Sellihca.

 

Oppstart

Anleggsstart, både på forberedende og hovedprosjekt, forutsetter tilgang til grunn, og avtaleinngåelse med grunneiere og rettighetshavere er påbegynt. Dernest må også miljø-, transport- og anleggsplaner for byggingen godkjennes av NVE før oppstart våren 2016.