Det er 132 kV kraftledning igjennom Alta som kan rives. I dag går det to 132 kV ledninger igjennom Alta, og den som er nærmest bebyggelsen vil nå bli fjernet.

 

 -Når Statnett bygger nye kraftledningen blir det vurdert om noe eldre da kan rives og tilbakeføres naturen, sier Stig Løvlund, Prosjektleder ledning. –I dette tilfellet kan vi rive en av 132 kV ledningene våre fra ny transformatorstasjon på Skillemoen, igjennom Alta og opp til dagens 132 kV transformatorstasjon i Raipas.

 

Rivingen kan utføres når ny 420 kV kraftledning spenningssettes mellom Alta og Skaidi. Dette er planlagt i 2022.