Anleggsarbeid og aktiviteter nær høyspentlinjer er livsfarlig

Det er en varslingsplikt for anleggsarbeid innenfor 30 meter målt horisontalt ut fra ytterste strømførende linje (varslingsgrense). Sprengningsarbeid og anleggsarbeid (med gravemaskin, kran, betongbiler mv.) nært spenningssatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, maskiner og utstyr. Statnett skal alltid kontaktes slik at befaring på stedet kan gjennomføres og at aktuelle sikkerhetstiltak og sikkerhetskursing kan avtales, herunder om nettselskapet må ha egen leder for sikkerhet under anleggsarbeidet. Anleggsarbeidet kan ikke begynnes på før vi har gitt vår tillatelse.


Gravearbeider må varsles i god tid

Det er viktig å undersøke om det er kabler i bakken om man skal utføre anleggsarbeid som graving, spunting, sprenging og borring mv.  Anleggsarbeid i nærheten av Statnetts kabler under bakken kan medføre livsfare, samt at det kan påføre skade på kabelanlegget.