Sentralnettet i Oslo og Akershus er gammelt, og må fornyes og forsterkes for å møte framtidens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. Hvilke energibehov og samfunnsforventninger må sentralnettet i Oslo og Akershus imøtekomme fram mot 2050? Hvordan skal sentralnettet tilpasses storbyregionens utviklingsbehov og knapphet på areal? Det er spørsmålene prosjekt Nettplan Stor-Oslo nå vil diskutere med hele Oslo-regionen.

 

Startskuddet for diskusjonen er et frokostseminaret, der Statnett for første gang presenterer behovsanalysene for sentralnettsutviklingen i Stor-Oslo. Byrådslederen i Oslo er sammen med Bærums nyvalgte ordfører Lisbeth Hammer Krog, invitert til å innlede om sine planer for utvikling av regionen. Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, vil stille krav til prosjektet fra naturvernhold, men ikke minst gi innspill om hvordan sentralnettsutviklingen samspille med nye klimaløsninger og krav til energieffektivisering.

 

Hvordan vi kan redusere energiforbruket i regionen blir nok også tema for konsernsjef i Siemens, Per Otto Dyb. Teknologiselskapet Siemens har nylig publisert en analyse sammen med Bellona om hvordan Oslo kan spare store mengder energi. Dyb skal gi oss et innblikk i hvordan ny teknologi kan endre framtidens energibruk. Konsernsjef i Hafslund, Christian Berg, vil dele erfaringer fra oppgraderingen av Hafslunds nett i Oslo-området.

 

Frokostseminaret avholdes i Oslo kongressenter, Folkets hus.