Rundt 80 innspill har kommet fra offentlige instanser. Det omfatter kommuner og fylkeskommuner, infrastruktur- og byutviklingsaktører, miljø- og naturorganisasjoner, skoler og barnehager, foreninger, velforeninger og borettslag.

 

– Disse innspillene fokuserer blant annet på at man ønsker jordkabel i Groruddalen, fremtidig boligbygging og på Alnaelva. De dreier seg også om at borettslag, velforeninger, skoler og barnehager ønsker at alternativet Ringerike – Smestad velges bort, sier Nordhagen.

 

I tillegg har privatpersoner sendt inn ca. 80 innspill, ca. 60 spørsmål og ca. 560 underskrifter om Ringerike – Smestad.

 

Nettplan Stor-Oslo ba om innspill bl.a. for å belyse de sju alternativene vi lanserte. Ingen av innspillene utfordrer behovet for nettinvesteringer. Tilbakemeldingene på prosessen er svært positiv. I tiden som kommer vil vi analysere innspillene grundig og se hvilke nye momenter vi har fått i saken.

 

– Når det gjelder prosessen er tidsplanen den samme som før. Omfang og nye momenter som følge av innspillene, samt at Olje- og energidepartementet skal gjøre sine vurderinger, kan imidlertid påvirke opprinnelig fremdriftsplan, sier Nordhagen.