Rapporten fokuserer på potensialet for effektreduserende tiltak på forbrukssiden. Her er energieffektivisering, energiomlegging og laststyring (Smart Grid) vurdert. Denne analysen gjør vi for å sikre de beste løsningene, og for å unngå unødvendige investeringer når Nettplan Stor-Oslo skal realiseres i fremtiden.

 

Ved energieffektivisering, fjernvarme, vedfyring og flytting av strømforbruk til andre tider på døgnet, kan strømforbruket den kaldeste timen reduseres med fem til sju prosent i 2020. Potensialet for effektreduksjon er imidlertid svært usikkert, og avhenger av at det iverksettes et stort spekter av virkemidler. Ut over 2020 vurderes potensialet for dette området til å være større.

 

I tillegg til Statnett har Hafslund, Enova og NVE gitt innspill til rapporten. Nettplan Stor-Oslo ønsker videre å diskutere resultatene fra rapporten med eksterne kompetansemiljøer. Innspillene vil bil tatt videre i arbeidet med alternativanalysen, som etter planen skal fremlegges september 2012.

 

Rapporten kan du lese under menypunktet "Dokumenter"