Statnett er i dag medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter og var en av stifterne for 30 år siden.

-Vi vil takke Spekter for et godt samarbeid gjennom disse årene med blant annet deltagelse i sentrale forhandlingsutvalg og partssammensatte utvalg i arbeidsgiver- og tariffsaker, sier konserndirektør for Mennesker og Bærekraft, Anne Flagstad.

 

Fra Spekter til NHO

Med bakgrunn i Statnetts stadig mer sentrale rolle i det grønne skiftet, er tiden inne for å skifte bransjetilknytning. Fra 1.1.24 vil Statnett derfor melde seg inn i NHO Fornybar Norge som er en del av NHO. Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarsektoren med ca. 415 medlemmer. Statnett ser et behov for å få en tettere tilknytning til andre fornybarselskaper og økt samarbeid på områder som blant annet FoU, kompetanseutvikling og europeisk og nordisk samarbeid.

 

Nøytralitet og likebehandling ivaretas

Å endre arbeidsgiverforening handler om felles utfordringer på områder som kompetanse og FoU, og det vil ikke være naturlig for Statnett å delta i de mer næringspolitiske aktivitetene til Fornybar Norge. Statnett er et statsforetak med samme sektorpolitiske mål om samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling av kraftsystemet som tidligere. Endringen påvirker ikke den dialogen vi har med våre interessenter og kunder. Den dialogen vil nå bli videreutviklet blant annet innenfor Statnetts nye strategiske kundeforum.