Lyse-Fagrafjell legger til rette for økt forbruk opp til ca 700 MW, der 400 MW er med vilkår*. Det tilsvarer omtrent 50% av dagens forbruk i regionen. Elektrifisering og behovet for mer strøm og tilknytning til kraftnettet har økt betydelig over hele landet de siste årene, spesielt i områdene nær de store byene. Lyse-Fagrafjell inngår i trinn en av Statnetts tre trinn for nettutvikling skissert i områdeplan for Sør-Rogaland og Agder. Tilknytning av kunder forutsetter imidlertid at regionalnettet til Lnett er klart til det.

- Dette er en god nyhet for alle i Sør-Rogaland! Lyse-Fagrafjell er ferdig bygget og bidrar til at næringsliv og befolkning kan vokse videre framover. Vi er svært glade for at vi har styrket strømforsyningen inn til regionen med de store byene Stavanger og Sandnes, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Arbeidet med strømforsyningen fortsetter

I Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland er Statnetts byggeplaner skissert i tre trinn. Lyse-Fagrafjell er linjen som går fra Lysefjorden og inn mot byene Sandnes og Stavanger, og den inngår i det første trinnet som også inkluderer to nye transformatorstasjoner og ny ledning på Nord-Jæren.  


-  Selv om vi nå har fått Lyse-Fagrafjell i drift kan vi ikke senke skuldrene. Henvendelser om å knytte seg til strømnettet er mange og køene vokser.  Statnett og det regionale nettselskapet Lnett, har viktige oppgaver foran oss i regionen slik at alle skal få den strømmen de trenger, sier Elisabeth Vike Vardheim.

 

Områdeplanene er et av Statnetts viktige verktøy for å levere på det grønne taktskiftet. Områdeplanene skal hjelpe Statnett og våre samarbeidspartnere med å oppnå mer helhetlige løsninger, tydeligere og mer forutsigbar nettutvikling og mer effektiv prosjektgjennomføring.

Statnetts områdeplaner:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/planer-og-analyser/omradeplaner/


* Tilknyting med vilkår om utkobling: Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av kundens forbruk/produksjon som alternativ til investeringer i nettanlegg (tilknytning med vilkår)