-Utveksling er viktig for Norge, noe som ble særlig understreket høsten 2022 da det var lite vann i de norske magasinene. For å realisere nytten av de ulike forbindelsene er det viktig at det er en god balanse i kapasiteten for import og eksport. For å sikre dette setter vi nå kapasiteten til det samme nivået som våre partnere på britisk side, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Begrensninger på engelsk side har over tid medført at den fastsatte kapasiteten har vært større   fra Norge til Storbritannia enn fra Storbritannia til Norge. Statnett jobber tett sammen med både den engelske partneren på kabelen og med den britiske systemoperatøren for å sikre at det er god balanse i kapasitetsfastsettelsen.

Statnett har over tid hatt dialog med britisk side om begrensningene og har holdt myndighetene orientert. Et brev fra Olje- og energidepartementet fastslo nylig at konsesjonen innebærer at kapasitetsfastsettelsen skal sikre symmetri i kapasiteten som gis til import og eksport.

-Vi er glade for presiseringen fra myndighetene. Samarbeid over landegrensene er viktig for utviklingen av et fullt ut fornybart energisystem. Da må et slikt samarbeid være tuftet på balanse og symmetri. Vårt mål er at vi skal ha best mulig kapasitet på alle forbindelser, slik at vi kan utnytte kraftressursene best mulig. Nå jobber vi tett sammen med den britiske systemoperatøren for å få på plass løsninger som vil sikre dette, understreker konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Den maksimale kapasiteten på forbindelsen vil nå bli satt til 1100 MW i begge retninger. Den faktiske kapasiteten settes fra dag til dag basert på forholdene i kraftsystemet på begge sider.