Dette ble avgjort på gårsdagens generalforsamling i Entso-e, samarbeidsorganisasjonen for systemansvarlige nettselskaper i Europa. Dermed leder Statnett to av den europeiske organisasjonens fem komiteer. Komiteene står for vesentlige leveranser på veien mot sikker og effektiv strømforsyning i det europeiske nullutslippssamfunnet.

 

Energitransformasjonen krever akselerert innovasjon for nullutslipp

-Energitransformasjonen krever akselerert innovasjon og mer samarbeid enn noen gang. Det må enorme omstillinger til for at energiforsyningen skal bli klimanøytral, og de systemansvarlige nettselskapene i Europa samordner seg for å få dette til. Vi må løfte innovasjonen sammen for å lykkes, og det er viktig med felles arenaer for å koordinere innovasjonsbehovet overfor leverandørindustri og akademia, forteller konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett, Håkon Borgen, og legger til at han er veldig glad for tilliten han har blitt vist ved å bli gjenvalgt som leder for forsknings- og innovasjonskomiteen i Entso-e.

-Gjennom Entso-es komite for forskning og innovasjon, leder vi i Statnett arbeidet med å spisse denne samlede innsatsen. Vi trenger et europeisk innovasjonsløft for et robust fornybart energisystem. Det overordnede målet er energitransformasjon for nullutslippssamfunnet.

Det fremtidige energisystemet i Europa skal håndtere omfattende elektrifisering med svært høy forbruksøkning og innfasing av store mengder ny fornybar produksjon fra vind og sol. Sentrale mål for Entso-es forsknings- og innovasjonskomite (RDIC) er å sette retning og bidra til å utvikle nødvendige teknologier for nett, metoder for modellering og nettarkitektur i samarbeid med industrien. Havvind med utvikling av framtidige teknologier for å realisere kraftnett i havet, står høyt på agendaen. Kobling av ulike sektorer innen energiforsyningen og økt digitalisering av kraftsystemet er andre viktige forsknings- og innovasjonstemaer. Komiteen har blant annet lansert et veikart for 2020-2030 med seks prioriterte større flaggskipprogram. Les mer om veikartet og forsknings- og innovasjonskomiteen på Entso-es websider.

 

Videreutvikler det europeiske kraftmarkedet

Også markedskomiteen blir fra nå ledet av Statnett.

-Jeg setter pris på den tilliten de systemansvarlige nettselskapene i Europa har vist meg ved å velge meg til leder for markedskomiteen i Enstso-e for de neste to årene, sier Kjell Arne Barmsnes, avdelingsleder for Markedsutvikling i Statnett. Barmsnes har vært medlem i markedskomiteen de siste tre årene, og han er nå altså valgt til leder for komiteen.  

-Gjennom dette arbeidet bidrar vi i Statnett direkte til videreutviklingen av det indre europeiske energimarkedet, og vi kan få fram våre synspunkter på mange områder som påvirker norske markedsaktører. Blant annet er tilrettelegging for vindkraft til havs et aktuelt tema, påpeker Barmsnes.

Markedskomiteen har som ansvar å videreutvikle energi- og balansemarkedene i Europa, og utvikler blant annet regelverk for markedene i samarbeid med EU-kommisjonen, europeiske regulatorer, ACER og andre sentrale aktører. Les mer om markedskomiteen på Entso-es websider.  

Entso-e er en organisasjon for systemansvarlige nettselskaper (TSOer) i Europa, med 42 TSOer fra 35 europeiske land som medlemmer. Les mer om Entso-e

Les mer nytt fra Entso-e etter generalforsamlingen den 30. juni: Entso-e New Leadership Team Appointed