Ulykken skjedde på en skogsbilvei i Daladalen ved Sognesand, der kjøretøyet, en ATV, havnet utenfor veien. ​

Det er en kroatisk mann på 36 år som forulykket.

 -Det var en svært trist beskjed å få, og våre tanker går til de etterlatte og hans kollegaer, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Det er for tidlig å si noe om hva som forårsaket ulykken, og videre granskning vil kunne gi svar på det. Politiet og Arbeidstilsynet er varslet og vil etterforske ulykken.

-Sikkerhet skal alltid være første prioritet på arbeid for Statnett, både for egne medarbeidere og for de som arbeider for entreprenører med oppdrag for oss. Entreprenørene har ansvar for rutiner og god opplæring for alle arbeidssituasjoner. Som byggherre har vi tydelige krav til og oppfølging av våre entreprenører. Nå må vi finne ut hva som har skjedd i dette tragiske tilfellet, og hvordan vi kan unngå at slike ulykker skjer, sier Vardheim.