I perioder med høy import fra andre områder og med lite vann- og kjernekraft innkoblet, vil kraftsystemet ha lite såkalt treghet eller inertia tilgjengelig. Det betyr at systemet blir mer sårbart dersom større feil skulle oppstå. Det nye pilotprosjektet består av ulike kraftforbrukere som innen to sekunder responderer med å redusere forbruket dersom frekvensen synker til et gitt nivå. Det gjør at eventuelle feil er enklere å balansere og vil få mindre konsekvenser.

- Resultatene fra denne piloten er svært positive. De viser at det er mulig å redusere konsekvensene fra større feil og at kraftforbrukere kan bidra med fleksibilitet i systemet. Det gjør kraftsystemet mer robust og gjør at vi enklere kan ta mot mer import og uregulerbar fornybar kraft, sier Kristin Munthe, som er direktør for system- og markedsutvikling i Statnett.

Det var svært ulike typer kraftforbruk som deltok i pilotprosjektet, med pumpekraft, industriforbruk, store datasentre og elbilladere. I tillegg ble produksjon fra vannkraft vurdert og testet.

Den nye, svært raske reserven kalles FFR (Fast Frequency Reserve) og skal levere effekt innen 2 sekunder etter at en stor feil i kraftsystemet har inntruffet, og opprettholde denne effekten i 30 sekunder. Det gir tid for at andre, mer tradisjonelle reserver kan slå inn og stabiliteten i kraftsystemet kan gjenopprettes.

- Pilotprosjektet var svært nyttig, spesielt siden vi under testingen opplevde en uvanlig stor feil når et kjernekraftverk i Finland falt ut, og vi så at reservene i stor grad leverte som planlagt og bidro svært positivt, understreker Kristin Munthe.

Deltagerne i prosjektet var BKK, Basefarm/Fortum, Hydro Husnes, SFE og Tibber.