- Vi er svært glade for at vi nå har kommet frem til en avtale, slik at vi igjen kan gjenoppta det solide samarbeidet som har preget kraftsektoren i de nordiske landene. Avtalen er et stort skritt videre i utviklingen av et effektivt kraftmarked som trygger forsyningssikkerheten, sier toppsjefene i de fem selskapene i en felles uttalelse.

Et kraftsystem i endring innebærer mer uregulert fornybar kraftproduksjon og endringer i forbruksmønstre. Dette betyr at det er et økende behov for fleksibilitet og bedre kontroll med ubalansene i kraftsystemet. Det nye nordiske balanseringskonseptet sikrer dette.

Samarbeidsavtalen trekker opp roller og ansvar for systemoperatørene. Den forplikter de fem systemoperatørene til et felles veikart for implementering av det nye balanseringskonseptet og felles balanseringsmarkeder. Avtalen skisserer også veien frem mot utviklingen av nye markedsplattformer som støtter felles markeder og oppgaver i den nye balanseringsstrukturen.

- Å legge til rette for verdiskaping og å trygge forsyningssikkerheten er sentrale oppgaver i våre respektive samfunnsoppdrag på tvers av det nordiske området. Derfor er denne avtalen svært velkommen og tiltrengt. Vi er sterkt forpliktet til å sikre nordisk samarbeid, og er glade for at vi fant løsninger som kunne aksepteres av alle parter, understreker selskapene.

Avtalen har banet vei for et forslag om en felles høring om å fortsatt ha en frekvensbalanseringsblokk i det nordiske synkronområdet. Forslaget ble lagt ut på høring fredag 9. mars.

Du finner høringen på ENTSO-E sitt nettsted (engelsk).

De fem systemoperatørene som er parter i avtalen er:

  • Svenska kraftnät
  • Fingrid
  • Kraftnät Åland
  • Energinet
  • Statnett.

Det nordiske balanseringskonseptet og veikartet inkluderer blant annet følgende milepæler:

  • Et felles nordisk kapasitetsmarked for aFRR i andre kvartal 2019
  • Et felles nordisk kapasitetsmarked for mFRR i fjerde kvartal 2019
  • Introduksjonen av 15 balanseoppgjør (ISP) i andre kvartal 2020
  • Innføringen av en nordisk moderne innstillingsfeil som balanseringsmetodikk i første kvartal 2021