Kartet skal vise kraftflyt og priser mellom de ulike prisområdene i Danmark, Finland, Norge og Estland. Det blir også gjort tilgjengelig informasjon som viser total kraftproduksjon med en fordeling per produksjonstype, sammen med netto utveksling og forbruk per land.

 

Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre informasjonen om forhold i det nordiske kraftmarkedet så åpent som mulig. Informasjonen vil være vesentlig for markedsaktørene og bidra til å gjøre det mer effektivt, som igjen vil bidra positivt for sluttbrukeren.

 

Kartet vil bli oppdatert hvert minutt.


For mer informasjon:
Arne Kjell Nystad, Statnett, +47 23903076