Statnetts Forskning, Utvikling og Innovasjonskonferanse 2022 blir avholdt 25. oktober på Meet Ullevål i Oslo.

På konferansen vil Statnett presentere et utdrag av våre høyaktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter, og sammen med våre skandinaviske TSO partnere gi et innblikk i viktig nordisk forskning fremover.   

Vi vil også gjennom konferansen diskutere utfordringer vi ser mot 2050 – og hvordan vi best mulig utvikler og forvalter vårt felles energisystem.  Målgruppen er inviterte representanter fra TSOer, DSOer, andre energiselskap, offentlige myndigheter, representanter for bransjen, universiteter og forskningsinstitutter.

Tema på konferansen:

Økt kapasitet og utnyttelse av nettet

Forbruksvekst krever blant annet økt kapasitet i våre anlegg. Gjennom overvåkning kan vi både utnytte kapasiteten bedre og øke levetiden i våre eksisterende anlegg. Samtidig vil det være behov for oppgraderinger og bygging av nye anlegg. Disse må gjennomføres med sikre, bærekraftige og kostnadseffektive teknologier.

Automatisering av kraftsystemet

Økte krav til observerbarhet, tilstandsovervåking og kontroll vil kreve automatisering av sentrale prosesser og systemer. Bruk av sanntidsdata krever større data- og informasjonsvolum, god kvalitet og sikkerhet. Vi jobber med metoder, systemer og teknikker for økt kontroll og bedre systemutnyttelse.

Fremtidens energisystem

Elektrifisering og utslippsreduksjon endrer det norske og nordiske energisystemet fra nå og fram mot 2050. Stor innmating av fornybar energi gjennom omformere vil redusere stabiliteten i kraftsystemet. For å opprettholde stabiliteten kreves det store endringer i designet av hvordan kraftsystemet kontrolleres, som sanntids overvåkning med høy målefrekvens og utstrakt bruk automatisk kontroll. Nye typer systemtjenester må utvikles og det kreves tettere integrasjon med sluttbrukerfleksibilitet.

Dersom du ønsker å delta på konferansen, ta kontakt med oss på: fou@statnett.no