Statnetts FoU konferanse ble holdt på Meet Ullevål 25. oktober 2022. Nederst på denne siden kan du se presentasjonene som ble holdt. 

 

Dato for neste FoU konferanse er ikke avklart.