Her deler Statnett erfaringer fra systemdriften, informerer om pågående prosjekter og inviterer bransjen til dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag.

Invitere aktørene til dialog rundt problemstillinger knyttet til betaling for systemtjenester etter forskrift om systemansvaret § 27 og utvikling av nye markedsløsninger og produkter.

 

Forum for systemtjenester 2021 ble arrangert 27. oktober

Presentasjoner og møtereferat er tilgjengelig i dokumentlisten under.

 

Temaer på agendaen for møtet 

  • Kommende endringer de neste 12 månedene
  • Involvering av bransjen ifm. neste års utvikling
  • Nye regulatoriske rammebetingelser for utvikling av systemtjenester
  • Vedtak for leveranse og betaling av systemtjenester jf. fos §27

 

 

Reguleringsmyndigheten for energi, RME, holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.