Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Det finnes også mange muligheter for økonomer med ulike spesialiseringer, jurister og samfunnsvitere. Det er med andre ord mange muligheter innenfor flere fagområder for deg som kunne tenke deg å jobbe i Statnett. 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse.

Figuren viser utvalgte fakta om Statnett
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.

Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Sivilingeniør/ingeniør ved Regionsentral Nord i Alta Alta Regionsentral Nord (DDN) 28.01.2019
Studentressurser eiendomsforvaltning og grunnerverv Oslo Eiendomsforvalning og skog (UTME) 05.02.2019
Sommerprosjektet KUBE Oslo HR-kompetanse (CHK) 24.02.2019
Energimontørlærling Sauda eller Saurdal Stasjonsgruppe Rogaland (DSSA) 01.03.2019
Energimontørlærling Støleheia, Vennesla Stasjonsgruppe Agder (DSSK) 17.03.2019
Energimontørlærling Rød, Skien Stasjonsgruppe Telemark (DSSM) 17.03.2019
Energimontørlærling Hasle, Sarpsborg Ledningsområde Øst (DSØH) 17.03.2019
Energimontørlærling Flesaker, Øvre Eiker Stasjonsgruppe Buskerud (DSØF) 17.03.2019
Energimontørlærling Hasle, Sarpsborg Stasjonsgruppe Øst (DSØR) 17.03.2019
Energimontørlærling Sogndal Ledningsområde Sogn (DNMN) 17.03.2019
Energimontørlærling Sunndalsøra Ledningsområde Sunndalsøra (DNME) 17.03.2019
Energimontørlærling Bjerkvik Stasjonsgruppe Hålogaland (DNNN) 17.03.2019
Energimontørlærling Flesaker, Øvre Eiker Ledningsområde Buskerud (DSØN) 17.03.2019