Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Systemarkitekt Oslo Utvikling kompetansesenter (IUK) 03.03.2019
Funksjonell arkitekt Oslo Utvikling kompetansesenter (IUK) 03.03.2019
Sikkerhetsarkitekt Oslo Utvikling kompetansesenter (IUK) 03.03.2019
Sivilingeniør/Ingeniør, høyspenningskomponenter/gassisolerte koblingsanlegg (GIS) Oslo Effektbryter (DASE) 03.03.2019
Sivilingeniør/ingeniør, krafttransformatorer og reaktorer Oslo Trafo (DAST) 03.03.2019
Datakurator Oslo eller Trondheim Data Science (IA) 03.03.2019
Seniorrådgiver Overvåkingssenter Sunndalsøra Overvåkingssenter (DAAO) 03.03.2019
Ingeniører/sivilingeniører, kontrollanlegg og vern Oslo Kontrollanblegg - komponenter (DAKK) 03.03.2019
Koordinator IKT-infrastruktur Oslo IKT Infrastruktur (IO) 03.03.2019
Ingeniør/Sivilingeniør byggautomasjon/SD-anlegg Sunndalsøra Overvåkingssenter (DAAO) 03.03.2019
Open shift/Kafka utvikler Oslo System Engineering (IDSS) 03.03.2019
Vedlikeholdsingeniør Oslo Vedlikehold (DAAV) 03.03.2019
Spesialist operativ cybersikkerhet Oslo Informasjonssikkerhet (II) 03.03.2019
IFS-rådgiver Oslo Applikasjonsdrift og applikasjonsforvaltning (IFA) 03.03.2019
Driftsansvarlig brannmur Oslo, Alta, Sunndalsøra eller Trondheim Nettverk, sikkerhet & overvåking (IODN) 02.03.2019
Systemansvarlig Splunk Oslo Nettverk, sikkerhet & overvåking (IODN) 02.03.2019
Senior systemansvarlig Microsoft MS-SQL Oslo, Sunndalsøra eller Alta Serverdrift (IODS) 03.03.2019
Linux systemansvarlig Oslo, Sunndalsøra eller Alta Serverdrift (IODS) 01.01.0001
Senior rådgiver – klientdrift Oslo Klientplattform (IFK) 03.03.2019
Senior anskaffelsesrådgiver Oslo Kabel, IKT og Administrative (BNC) 11.03.2019

Søker du sommerjobb eller lærlingplass? Klikk her

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Det finnes også mange muligheter for økonomer med ulike spesialiseringer, jurister og samfunnsvitere. Det er med andre ord mange muligheter innenfor flere fagområder for deg som kunne tenke deg å jobbe i Statnett. 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse.

Figuren viser antall ansatte 1415, kjønnsfordeling 26,5% kvinner, Turnover 2,4 % Sykefravær 3,4%
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.