Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Systemansvarlig logghåndtering og Linux plattform sikkerhet. Oslo IT - Infrastruktur, Statnett 05.04.2020
Driftsansvarlig brannmursystemer Oslo IT - Infrastruktur, Statnett 05.04.2020
Spesialist operativ IKT-sikkerhet Oslo Digital sikkerhet, Statnett 13.04.2020
Rådgiver økonomisk regulering og rammebetingelser Oslo Virksomhetsstyring, Statnett 19.04.2020
Vikariat - Rådgiver/Seniorrådgiver Oslo Systemutvikling, Statnett 19.04.2020
Leder driftsområde Nordland Bjerka Statnett 19.04.2020
Product Reliability Engineer Oslo Elhub - Utvikling, Statnett 26.04.2020
Senioringeniør Oslo Bygg, Statnett 08.05.2020

Søker du sommerjobb eller lærlingplass? Klikk her

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Det finnes også mange muligheter for økonomer med ulike spesialiseringer, jurister og samfunnsvitere. Det er med andre ord mange muligheter innenfor flere fagområder for deg som kunne tenke deg å jobbe i Statnett. 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse.

Figuren viser antall ansatte 1493, kjønnsfordeling 26,2 kvinner, turnover 4,8 % sykefravær 2,9 %
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.