Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Utviklere i Elhub/Statnett Oslo ELHUB (H) 30.09.2019
Infrastrukturutviklere i Elhub/Statnett Oslo ELHUB (H) 30.09.2019
Data scientist Oslo eller Trondheim Data science og datamodellering (IAS) 24.09.2019
Systemdriftsingeniører Regionsentral Sør Oslo Regionsentral Sør (GDS) 24.09.2019
Energimontør/Energitekniker Forus/Sirdal Stasjonsgruppe Sandnes (DSSY) 25.09.2019
Statnett trainee 2020 Oslo HR (CH) 30.09.2019
Spesialist operativ cybersikkerhet Oslo Digital sikkerhet (II) 30.09.2019
Datakurator Oslo eller Trondheim Informasjons- og dataforvaltning (IAI) 30.09.2019
Rådgiver Informasjonssikkerhet Oslo Digital sikkerhet (II) 30.09.2019
Rådgiver/seniorrådgiver samfunnskritiske tjenester Oslo Driftskritiske tjenester (ITD) 30.09.2019
Prosjektcontrollere og -planleggere Oslo/Alta/Trondheim/Sandnes Planlegging og fremdriftsstyring (BDF) 30.09.2019

Søker du sommerjobb eller lærlingplass? Klikk her

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Det finnes også mange muligheter for økonomer med ulike spesialiseringer, jurister og samfunnsvitere. Det er med andre ord mange muligheter innenfor flere fagområder for deg som kunne tenke deg å jobbe i Statnett. 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse.

Figuren viser antall ansatte 1415, kjønnsfordeling 27% kvinner, turnover 5,12 % sykefravær 3,2%
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.