Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Systemarkitekt Sky Oslo Digital Utvikling - Statnett Snarest
Senior Regnskapskonsulent Oslo Regnskap, Statnett 31.10.2021
Java/Kotlin-utvikler? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament Oslo Elhub - Utvikling, Statnett 01.11.2021
Data Engineer? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament Elhub - Utvikling, Elhub 01.11.2021
Infrastruktur og plattformutvikler? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament Elhub - Utvikling, Elhub 01.11.2021
Direktør Bærekraft Oslo Vil du være med å etablere Statnetts Bærekraftsavdeling og videreutvikle våre bærekraftstrategier? 11.11.2021

 

Søker du sommerjobb eller lærlingplass? Klikk her

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Det finnes også mange muligheter for økonomer med ulike spesialiseringer, jurister og samfunnsvitere. Det er med andre ord mange muligheter innenfor flere fagområder for deg som kunne tenke deg å jobbe i Statnett. 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse.

 

Figuren viser antall ansatte 1530, kjønnsfordeling 26,8 kvinner, turnover 2,3 % sykefravær 2,8 %
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.