Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Fagansvarlig interne apper Oslo Klientplattform (IFK) 22.04.2019
Utvikler i Elhub/Statnett Oslo ELHUB (H) 22.04.2019
Infrastrukturutvikler i Elhub/Statnett Oslo ELHUB (H) 22.04.2019
Konsernregnskapssjef Oslo/Nydalen Regnskapsavdelingen (CØR) 24.04.2019
Driftsansvarlig brannmur Oslo, Alta, Sunndalsøra eller Trondheim Nettverk, sikkerhet & overvåking (IODN) 30.04.2019
Systemansvarlig Splunk Oslo Nettverk, sikkerhet & overvåking (IODN) 30.04.2019
Avdelingsleder Prosjekteringsledelse Oslo Prosjekteringsledelse (BPR) 30.04.2019
Skatterådgiver Oslo Regnskap konsern (CØRK) 30.04.2019
Systemdriftsingeniør Oslo Anlegg (DDSD) 30.04.2019
Systemadministrator – Linux og OpenShift Oslo, Sunndalsøra eller Alta Serverdrift (IODS) 01.01.0001

Søker du sommerjobb eller lærlingplass? Klikk her

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Hos oss jobber det blant annet sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Det finnes også mange muligheter for økonomer med ulike spesialiseringer, jurister og samfunnsvitere. Det er med andre ord mange muligheter innenfor flere fagområder for deg som kunne tenke deg å jobbe i Statnett. 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse.

Figuren viser antall ansatte 1415, kjønnsfordeling 27% kvinner, turnover 5,12 % sykefravær 3,2%
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.