Hovedmålet med satsingen på forskning, utvikling og demonstrasjon på energiområdet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energiressursene.

Våre forskningsprosjekter har nettopp gjort dette og har sikret at samfunnet som helhet får mest mulig ut av Statnetts kostnadseffektive investeringer i kraftsystemet og at utbyggingen ikke går på bekostning av natur, miljø, helse og sikkerhet.

De siste årene har vi vært innom bærekraftig systemutvikling, innovativ teknologi og smarte nett. Dersom du ønsker å lære mer om prosjektene våre, kan du også lese om dem i våre publikasjoner. Nederst på denne siden finner du magasiner som presenterer et utvalg av prosjektene våre.

I dokumentarkivet finner du sammendrag av rapporter på avsluttede prosjekter. Mange av våre rapportene finnes kun på engelsk. Bytt til engelsk sideversjon for å komme til de engelske rapportene våre.