Dokumentarkiv

Vårt dokumentarkiv viser mange av våre historiske publikasjoner. Du kan filtrere på år, dokumenttype og tema i tillegg til at du kan bruke søkefeltet. En del av våre publikasjoner finnes bare på engelsk språk, gå til engelsk side og foreta ditt søk der.

Alt ligger dessverre ikke tilgjengelig her. Skulle det være noe du ikke finner, send en e-post til firmapost@statnett.no

Søket ditt gav 24 treff

Filtrering
Nullstill søkekriterier
 • Sammendrag -

  VindVal rein og vindkraft

  Forskningsprogrammet VindVal har i perioden 2018-2021 inkludert tre delprosjekter i Norge som omhandler virkninger av vindkraft og kraftledninger på tamrein i de tre reinbeitedistriktene Fosen, Rák …

  Publisert
 • Rapport

  Karftlinjerydding med NoFence-geiter 2017-2020

  Vera Simonsson AS inngikk sommeren 2018 en avtale med Statnett på leveranse av kraft linjerydding med Nofence-geiter. I 2017 ble det levert et beiteprosjekt hvor det ble konkludert med at Nofence e …

  Publisert
 • Sammendrag

  KogniGrid

  Sammen med BKK Nett, Tensio (tidl. NTE Nett), Statnett, Microsoft, SINTEF Energi og SINTEF Digital har Kongsberg Digital utviklet et nytt informasjonssystem for moderne nettdrift.

  Publisert
 • Sammendrag

  EarlyWarn - Tidlig varsling av feil

  EarlyWarn-prosjektet har hatt som hovedmål å frembringe kompetanse på og modeller for tidlig varsling av uønskede hendelser i kraftsystemet. Metodisk tilnærming har vært bruk av stordata og maskinl …

  Publisert
 • Resultater -

  Alternative måter å regne KILE-kostnader på

  Vi diskuterer formler for å beregne kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE). Formlene betegner ulike veier fra estimert betalingsvillighet til KILE. To av metodene er likevel …

  Publisert
  – Sist oppdatert