Vi tar kun imot elektroniske fakturaer. Fakturaer sendt per post eller epost, vil bli returnert til leverandør/utsteder. Statnett må ha minst 30 dagers betalingstid på tilsendte fakturarer.

Dersom du ikke har en egen løsning for å sende e-faktura, tilbyr vi tilgang til vår fakturaportal i Pagero. Dette er en gratis nettjeneste for å sende fakturaer elektronisk.

I fakturaportalen skal følgende felt benyttes:

Din referanse: Navn på fakturamottaker
Ditt ordrenummer: Innkjøpsnummer eller Leverandørkontraktnummer

Krav til merking av faktura

Fakturaen skal inneholde en av disse tre referanser i XML-filene i denne prioriterte rekkefølgen:

  • Innkjøpsordrenummer (kun 5 eller 6 siffer). Det skal ikke være tekst (som f.eks IO i dette feltet)
  • Har du ikke innkjøpsordrenummer, vennligst benytt: Leverandørkontraktnummer, identisk med hvordan det er oppgitt i leverandørkontrakten
  • Hvis du ikke har innskjøpsordrenummer eller leverandørkontraktnummer, vennligst benytt: 

Fullt navn på den i Statnett som skal motta fakturaen 

Teknisk spesifisering av plassering i XML-filene

 Innkjøpsordrenummer eller Leverandørkontraktnummer:

  • EHF – cac:OrderReference/EHF – cac:OrderReference/
  • E2B: e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber

Navn på fakturamottaker i Statnett:

  • EHF – cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
  • E2B – e2b:InvoiceHeader/Invoicee/ContactPerson/Name