Vi tar kun imot elektroniske fakturaer. Fakturaer sendt per post eller epost, vil bli returnert til leverandør/utsteder.
 
Dersom du ikke har en egen løsning for å sende e-faktura, tilbyr vi tilgang til vår fakturaportal i Pagero. Dette er en gratis nettjeneste for å sende fakturaer elektronisk.

I fakturaportalen skal følgende felt benyttes:

  • Din referanse: Navn på fakturamottaker
  • Ditt ordrenummer: Innkjøpsnummer eller Leverandørkontraktnummer

Krav til merking av faktura

Fakturaen skal inneholde en av disse tre referanser i XML-filene i denne prioriterte rekkefølgen

  • Innkjøpsordrenummer (5 eller 6 siffer).  
  • Har du ikke innkjøpsordrenummer, vennligst benytt: Leverandørkontraktnummer (inntil 12 alfanumeriske siffer) 
  • Hvis du ikke har innskjøpsordrenummer eller leverandørkontraktnummer, vennligst benytt:  Fullt navn på den i Statnett som skal motta fakturaen 

Teknisk spesifisering av plassering i XML-filene

 Innkjøpsordrenummer eller Leverandørkontraktnummer:

  • EHF – cac:OrderReference/EHF – cac:OrderReference/
  • E2B: e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber

Navn på fakturamottaker i Statnett:

  • EHF – cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
  • E2B – e2b:InvoiceHeader/Invoicee/ContactPerson/Name