Tall på import og eksport før 2019 er ikke tilgjengelige i dataverktøyet p.t. Vi jobber nå med å finne årsaken til feilen. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for brukere av dette materialet. Øvrige data i tjenesten på denne siden er innenfor feilmarginen det tas forbehold om. 

Import -og eksportdata som finnes under "tall og data fra kraftsystemet" på hjemmesiden vår er løpende driftsdata med målinger per time. Dataene er derfor ikke nøyaktige verdier som er kvalitetssikret. 

Så vidt vi er kjent med er ikke tall Statnett har publisert i pressemeldinger eller annet materiale berørt av feilen. Heller ikke rapportering til myndigheter er berørt.

De feilaktige tallene kom opp i visningen på nettsiden og viste til dels høyere netto eksport i flere år enn hva som faktisk var tilfelle. Dermed fremsto netto eksport i 2021 som lavere enn enkelte av årene. Det riktige er at netto eksport i 2021 var på nivå med tidligere år, med noen unntak.

 

Tabell som viser korrekte tall på import og eksport i periode 2010-2021

 

Import

Eksport

Netto utveksling

2010

14,7

7,1

-7,6

2011

11,3

14,3

3,1

2012

4,2

22

17,8

2013

10,1

15,1

5

2014

6,3

21,9

15,6

2015

7,4

22

14,6

2016

5,7

22,2

16,4

2017

6,1

21,3

15,2

2018

8,3

18,5

10,1

2019

12,4

12,3

0

2020

4,5

25

20,5

2021

8,2

25,8

17,6