Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for brukere av dette materialet. Øvrige data i tjenesten på denne siden er innenfor feilmarginen det tas forbehold om. 

Import -og eksportdata som finnes under "tall og data fra kraftsystemet" på hjemmesiden vår er løpende driftsdata med målinger per time. Dataene er derfor ikke nøyaktige verdier som er kvalitetssikret. 

 

Feil i gamle import - og eksport tall

Så vidt vi er kjent med er ikke tall Statnett har publisert i pressemeldinger eller annet materiale berørt av feilen. Heller ikke rapportering til myndigheter er berørt.

De feilaktige tallene kom opp i visningen på nettsiden og viste til dels høyere netto eksport i flere år enn hva som faktisk var tilfelle. Dermed fremsto netto eksport i 2021 som lavere enn enkelte av årene. Det riktige er at netto eksport i 2021 var på nivå med tidligere år, med noen unntak.

 

Tabell som viser korrekte tall på import og eksport i periode 2010-2021

 

Import

Eksport

Netto utveksling

2010

14,7

7,1

-7,6

2011

11,3

14,3

3,1

2012

4,2

22

17,8

2013

10,1

15,1

5

2014

6,3

21,9

15,6

2015

7,4

22

14,6

2016

5,7

22,2

16,4

2017

6,1

21,3

15,2

2018

8,3

18,5

10,1

2019

12,4

12,3

0

2020

4,5

25

20,5

2021

8,2

25,8

17,6