Statnett ønsker å kjøpe 150 MW reservekapasitet gjennom to ulike kontraktstyper, "FFR Profil" og "FFR Flex". Begge kontraktstypene er sesongoppkjøp, men med ulike leveransekrav.

  • "FFR Profil" skal leveres gjennom hele sesongen alle netter fra kl. 22 til kl. 07, samt hele døgnet på lørdager og søndager. Statnett ønsker for sommeren 2022 å anskaffe 50 MW FFR Profil til bruk fra uke 22 (30. mai fra midnatt) til og med uke 35 (4. september til midnatt). Leveransen omfatter 1302 timer totalt.


  • "FFR Flex" omfatter reserve for 400 timer som leveres etter bestilling fra Landssentralen. Bestilling skjer ukentlig. Det er ingen avkorting på meldt utilgjengelighet for FFR Flex på dagen hverdag mellom 08:00 og 12:59. Statnett ønsker for sommeren 2022 å anskaffe 100 MW FFR Flex for bestilling fra og med uke 18 (2. mai) til og med uke 43 (30. oktober).

Faktisk kjøp er avhengig av tilbudene og kan bli lavere enn oppgitt.

For hver kontraktstype vil Statnett betale en uniform markedspris som bestemmes av den høyeste prisen blant de tilbud som velges. Statnett vil velge de tilbud som samlet dekker Statnetts behov til lavest kostnad. Tilbudte volum kan bli akseptert helt eller delvis om de ikke er markert som udelelige volum. Bud med lavere pris enn høyeste aksepterte budpris kan bli overhoppet for å sikre lavest mulig totalkostnad for valgte bud.

Valgte bud aksepteres under forutsetning av at leverandørene blir prekvalifisert før reservekapasiteten skal leveres. Det er med andre ord ikke krav om at leverandører implementerer og tester tekniske løsninger før tilbud eventuelt er akseptert. Den senere vedståelsesfristen kan bli brukt av Statnett til å komplettere anskaffelsen om valgte leverandører ikke blir prekvalifisert.

Viktige datoer:

  • 31. januar - Invitasjon til bud
  • 28. februar - Frist for å levere tilbud
  • 14. mars - Valg av tilbud, informasjon til tilbydere og kommunisering av markedsresultat
  • 29. april - Frist for å fullføre implementering og prekvalifisering
  • Oppstart leveranse – FFR Flex 2. mai, FFR Profil 30. mai
  • 27. mai – Vedståelsesfrist

 

Mer informasjon om krav til deltagelse, produktkrav, budformat, valg av bud og fastsettelse av pris, er beskrevet i betingelser for deltagelse i demonstrasjonsprosjektet. Vi ber om at tilbud gis etter følgende mal.

 

Spørsmål og tilbud sendes til ffr@statnett.no.