Rapporten presenterer vårt felles syn på retningen for utviklingen i kraftsystemet, og status på nettutviklingsprosjekt av nordisk betydning.  Vi har i denne utgaven fokusert ekstra på hvordan kraftsystemets tekniske egenskaper endres med mer produksjon fra sol- og vindkraftproduksjon.

 

- I det nordiske synkronområdet er vi avhengig av hverandre for å sikre stabil drift, og vi må i fellesskap utvikle nye løsninger som kan sikre stabilitet, også i en fremtid med enda mer sol- og vindkraft, sier Martine Moe Winsnes, direktør for Langsiktig kraftsystemutvikling i Statnett. 

 

Hovedpunkter fra rapporten kan du lese på den engelske pressemeldingen