Vi ønsker innspill på vilkårene

Dette vil være siste mulighet til å gi innspill på vilkårene i markedene for mFRR EAM (nordisk energiaktiveringsmarked for mFRR) og FRR-D (marked for driftsforstyrrelsesreserver) før markedene settes i drift 3. desember 2024.

Etter at høringsfristen går ut, vil Statnett gå gjennom høringsinnspillene og vurdere om vi skal gjøre endringer i vilkårene som følge av innspillene. Vi vil deretter sende en oppsummering av høringsinnspillene og endelig forslag til vilkår til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som skal godkjenne vilkårene.

Statnett vil arrangere webinar om høringen av markedsvilkårene

Statnett vil arrangere et webinar hvor vi vil oppsummere innholdet i høringen og gi dere anledning til å stille oss spørsmål. Webinaret blir avholdt 15. mars 2024 klokken 9.30-10.30 i forkant av Forum for systemtjenester. Nærmere informasjon og påmelding kommer på statnett.no under arrangementer.

Statnett vil også sende retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret på høring 1. mai

Statnett vil i år sende retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret på høring 1. mai med frist for å gi innspill 31. juli. Tidligere har vi sendt ut høringer 1. juni og 1. desember. Grunnen til endringen i år, er at Statnett må gjøre endringer i retningslinjene som må godkjennes av RME innen 1. desember for å legge til rette for overgangen til automatisert balansering ved innføringen av mFRR EAM.