Nettverket vil arrangere to til fire møter hvert år. Disse vil være en arena for presentasjoner, erfaringsutveksling, utvikling av god praksis og diskusjoner. Alle medlemmer av nettverket får tilgang til en egen kanal i Teams, der presentasjoner og oppsummeringer fra tidligere møter vil bli gjort tilgjengelig. I kanalen vil det også være mulig å dele relevant innhold, stille spørsmål og bidra i diskusjoner. Medlemskap i nettverket er gratis, og alle som jobber med kraftmarkedsmodellering kan bli med. Nettverket er brukerfokusert; det vil si at agendaer og temaer settes i henhold til deltakernes behov.

Trykk på denne lenken hvis du vil bli med i nettverket.  

https://forms.office.com/e/5F9CtvrQGL

Delta på det første nettverksmøtet

Det første nettverksmøtet avholdes i Oslo torsdag 14. september, fra 12:00 til 16:00. Temaet for møtet er prisvolatilitet i vannkraftdominerte kraftsystemer. Påmeldte deltakere vil få flere detaljer om oppmøtested og tema på et senere tidspunkt.

Trykk på denne linken hvis du har meldt deg inn i nettverket og har lyst til å delta på nettverksmøtet i september: https://forms.office.com/e/6RqGhCfdX0 Fristen for påmelding til nettverksmøtet er 6. september.