Her kan du lese om prosedyrene rundt årsoppgjøret med innrapportering og kontroll av det beregningsrelevante volumet.

 

Du vil også finne et avsnitt for hvordan en evnetuell klage skal håndteres. Vi ser også at mange har savnet en beskrivelse for hvordan en klage på best måte kan dokumenteres. For oss som registeransvarlig ønsker vi å motta en e-post der det kommer tydelig frem at den elsertifikatpliktige er kommet til enighet om nytt beregningsrelevant volum og der følgende er oppført:

 

  • Påklagd volum (MWh)
  • Nytt totalt beregningsrelevant volum (MWh)
  • Ny total elsertifikatplikt (antall sertifikater)

 

Se her et eksempel på hvordan en klage kan dokumenteres.

Vi håper dette vil forenkle prosessen og tydeliggjøre ansvarsforholdet.