Nytt strategisk kundeforum etablert høsten 2023

Statnett har opprettet et nytt strategisk kundeforum som bedre tilfredsstiller dagens behov, styringsprinsipper og krav til nøytralitet. Kundeforumet fokuserer på saker av strategisk betydning i grensesnittet mellom Statnett og vår kundemasse, herunder dagsaktuelle energistrategiske saker. Fra Statnetts styre understrekes viktigheten av god dialog og samarbeid i bransjen i en tid hvor vi sammen skal få til mye, og etableringen av strategisk kundeforum med rett mandat, form og innhold er viktig for å bevare og styrke denne dialogen fremover. 

Strategisk kundeforum består av følgende medlemmer:

Organisasjoner

Representanter

Distriktsenergi

Knut Lockert, daglig leder

Forbrukerrådet

Inger Lise Blyverket, direktør

Fornybar Norge

Åslaug Haga, daglig leder

Norsk hydrogenforum

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær

Norsk Industri

Harald Solberg, adm. direktør

Offshore Norge

Hildegunn Blindheim, daglig leder

Samfunnsbedriftene Energi

Truls Wickholm, direktør

Nettselskap

 

Arva

Eirin Kjølstad, daglig leder

Elvia

Anne Nysæther, daglig leder

Lnett AS

Marianne Ånestad, styreleder

Produsenter

 

Aneo

Gunnar Hovland, daglig leder

Eviny

Ragnhild Janbu Fresvik, daglig leder

Statkraft

Dag Smedbold, konserndirektør

Valdres Energi

Bjørg Brestad, daglig leder

Store forbrukere

 

Equinor

Kjetil Hove, konserndirektør

FFI

Thor Magnus Rovik, norgessjef

Morrow Batteries

Lars Christian Bacher, daglig leder

Gassco

Frode Leversund, daglig leder

Norsk Hydro

Arvid Moss, konserndirkektør

Yara 

Magnus Ankarstrand, konserndirektør

Statnett

 

Statnett

Elisabeth Vike Vardheim fung., konsernsjef

Statnett

Gunnar Løvås, konserndirektør Kraftsystem og marked

Statnett

Cathrine Lund-Larsen, CFO

Statnett

Halvor Lie, direktør Kunde og tilknytning

 

Kort om historikken til samarbeidet med kunder fra etableringen av Statnett i 1991

Ved opprettelsen av Statnett i 1991 ble Statnetts brukerråd "Sentralnettsbrukernes Råd" opprettet. Det skulle bestå av representanter for de viktigste brukergruppene av sentralnettet. Brukerrådet var på en måte Statnetts "styre nr. 2". I statsbudsjettet for 2013 ble brukerrådet fjernet. Hovedbegrunnelsen til daværende Olje og Energiminister var at "Tiden er nå moden for at brukernes innflytelse i foretaket organiseres på en måte som i større grad samsvarer med ordinær selskapsorganisering" . Det ble argumentert fra ministeren i brev at tiden var moden for at Statnett selv må få organisere brukernes innflytelse på foretaket.

Markeds-og driftsforum fra 2013 til 2023

Etter opphøret av brukerrådet valgte Statnetts styre å opprettholde et fora for å få innspill fra kundeorganisasjoner og styrke den strategiske arenaen med kundene. Styret besluttet derfor da å formalisere kontakten med kundene gjennom et "markeds- og driftsforum" for å diskutere og dele kunnskap om strategiske og prinsipielle saker som omhandlet marked og drift. Mandatet til forumet var å gi Statnett innspill og råd i forbindelse med saker knyttet til drifts- og markedsforhold, på strategisk nivå med betydning for fremtidige beslutninger. Forumet hadde ikke besluttende myndighet, men skulle gi direkte råd til Statnetts administrasjon og styre, og hadde møte og talerett i Statnetts styre to ganger i året.