Vi ser frem til å ønske studenter velkommen på NTNU i Trondheim 23. januar og på NMBU i Ås 6. februar til Smartgrid-dagen 2024. 

Under årets Smartgrid-dag byr Smartgridsenteret og Statnett på en ettermiddag stappfull av spennende foredrag fra fageksperter i nett- og energibransjen.

Energisystemet vårt skal gjennom en omfattende transformasjon i de kommende årene, og vi trenger både mer nettkapasitet og mer grønn energiproduksjon. Denne transformasjonen vil innebære økt forbrukerfleksibilitet, nettovervåkning og digitale verktøy for å få mer ut av nettet vi har. I tillegg skal et helt nytt nett til havs bygges ut for å ta mot energi produsert av flytende havvind.