Kundeforumet består av medlemmer fra balanseansvarlige selskaper og netteiere. I tillegg er RME og Elhub representert som observatører. Det avholdes møter normalt tre ganger i året.

Neste møte i kundeforumet arrangeres i mai/juni 2024

Alle kan komme med forslag til temaer som ønskes diskutert. Frist for å melde inn saker er senest to uker før neste møte. Forslagene sendes til oss (se kontaktinformasjon lenger ned på denne siden), eller et av medlemmene.

Medlemmer av kundeforum for balanseavregning

  • Lars Ellingsgard - Elvia AS
  • Ingrid Johnsen - Statkraft Energi AS
  • Espen Fjeld - Energi Salg Norge AS
  • Trond Marthinsen - Lyse Produksjon AS
  • Kamilla Solumsdal - Skagerak Energi AS
  • André Moen Libæk - Hafslund E-CO Vannkraft AS
  • Bård Mageli - Volue AS
  • Hilde Seppola Norheim - Eidsiva Nett AS