Kundeforumet består av medlemmer fra balanseansvarlige selskaper og netteiere. I tillegg er RME og Elhub representert som observatører. Det avholdes møter normalt tre ganger i året.

Neste møte i kundeforumet arrangeres i 20 septemeber 2023

Alle kan komme med forslag til temaer som ønskes diskutert. Frist for å melde inn saker er senest to uker før neste møte. Forslagene sendes til oss (se kontaktinformasjon lenger ned på denne siden), eller et av medlemmene.

Medlemmer av kundeforum for balanseavregning

  • Lars Ellingsgard v/Elvia
  • Philippe Sørensen v/Statkraft Energi AS
  • Espen Fjeld v/Energi Salg Norge AS
  • Trond Marthinsen v/Lyse Produksjon AS
  • Kamilla Solumsdal v/Skagerak Energi AS
  • Roald Skaar v/Hafslund E-CO Vannkraft AS
  • Bård Mageli v/Volue AS
  • Hilde Seppola Norheim v/Eidsiva Nett AS