Det avholdes møter i markeds- og driftsforum minst fire ganger årlig. Møtedatoer i 2022 er

 • 9. mars
 • 10. juni
 • xx september
 • xx november

Temaer og medlemmer

Typiske tema er tariffstrategi, systemdrift og markedsutviklingsplaner (SMUP), utvikling i markedsdesign og handel, nordiske- og europeiske prosesser, samhandling med ENTSO-E, EU, ACER og nettutvikling på nasjonalt, nordisk og Europeisk nivå.

Forumets medlemmer skal representere et tverrsnitt av våre kunder, og de utnevnes av Statnetts styre. Medlemmene sitter for en periode og roteres over tid for å sikre en god representasjon blant brukerne av transmisjonsnettet. Medlemmene er:

 • Kathrine Fog, Head of Corporate Strategy & Analysis, Norsk Hydro ASA
 • Ketil Fodstad, Director Strategy & Development, Statkraft
 • Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett
 • Liv Cecilie Birkeland, Innkjøpssjef Norden, Inovyn
 • Hildegunn T.Blindheim, administrerende direktør Norsk Olje og Gass
 • Knut Lockert, leder i Distriktsenergi
 • Knut Kroepelien, administrerende direktør, Energi Norge
 • Bjørg Brestad, administrerende direktør, Valdres Energi
 • Grethe Høiland, konserndirektør infrastruktur i Lyse
 • Inger Lise Blyverket, direktør,Forbrukerrådet