Det avholdes møter i markeds- og driftsforum minst fem ganger årlig. Siste møte i forumet ble avholdt 7. november 2018. Du finner møtereferat i dokumentlisten lenger ned på denne siden.

Temaer og medlemmer

Typiske tema i forumets møter er tariffstrategi, systemdrifts- og markedsutviklingsplaner (SMUP), utvikling i markedsdesign og handel, nordiske og europeiske prosesser og samhandling med ENTSO-E, EU og ACER. 

Forumets ni medlemmer skal representere et tverrsnitt av våre kunder, og de utnevnes av Statnetts styre for tre år av gangen. Tre medlemmer byttes ut hvert år for å sikre kontinuitet. Medlemmer:

  • Wenche Teigland, administrerende direktør i BKK Nett
  • Hilde Bakken, konserndirektør i Statkraft AS
  • Jon Erik Holst, administrerende direktør i Hammerfest Energi
  • Pål Tore Svendsen, Head of Energy Supply and Development Norsk Hydro ASA
  • Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft
  • Liv Cecilie Birkeland, Inovyn
  • Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco
  • Knut Lockert, leder i Defo
  • Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge