Se opptak av møtet her

Åpent møte Samarbeidsform for havvind - Utvikling av infrastruktur og nett til havs. Møtet ble gjennomført på Teams den 19. januar. Tema for møtet var orientering om diskusjoner og fremdrift i arbeidet siden sist.

Agenda åpent møte den 19.  januar

  • Hva har skjedd siden sist: v/Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen, Statnett
  • Bærekraft: v/WWF/ZERO
  • Veien videre og innspill fra arbeidsgruppen: v/Håkon Borgen, Statnett

Se opptak av tidligere informasjonsmøter

Opptak av informasjonsmøte 3. november 2022
Opptak av Informasjonsmøte – Infrastruktur og utvikling av nett til havs 6.9.2022