ISB har normalt to møter i året.

Neste møte planlagt avholdt 19. mars 2020