ISB har normalt to møter i året.

Neste møte er planlagt avholdt 25. mars 2021