ISB har normalt to møter i året.

Neste møte planlagt avholdt 24. oktober 2019