ISB har normalt to møter i året.

Neste møte er planlagt avholdt 22. oktober 2020