ISB har normalt 2 møter i året.

Siste møte ble avholdt 25. oktober 2018. Du finner møtereferat i dokumentlisten under.