ISB har normalt 2 møter i året.

Neste møte vil bli avholdt 21. mars 2019