Senter for klimaforskning, Cicero har gitt Statnetts rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner karakteren mørkegrønn som er den aller beste.

Cicero sertifikat mørk grønn
CICERO gir grønne obligasjoner karakter etter hvor sterk miljøeffekten antas å være. Statnett har fått den aller beste karaketern som er mørkegrønn