'M-masten' er en ny type mast som er bygget opp på den måten at den holdes oppe av utvendige barduner, på samme måte som for eksempel et fjelltelt. Det betyr at selve masten kan bygges langt lettere enn standard selvbærende portalmaster som Statnett vanligvis benytter.

Målet

Målet med prosjektet er å designe en M-mast med en vekt som er 30 prosent lavere enn en tilsvarende portalmast som veier ca. 10-12 tonn. I tillegg skal masten være raskere å montere og ha like lang levetid som dagens master (70 år). M-masten egner seg i flatt terreng og vi kan forvente ca. 20 prosent kostnadsreduksjon sammenlignet med en portalmast grunnet lavere innkjøpskostnader og enklere og raskere montasje med færre helikopterløft.

Prosjektet

Prosjektet for utvikling av M-mast startet i 2015 med å utvikle et mastekonsept. Videre ble det laget flere styrkegrader og utført detaljprosjektering.

Utviklingen har foregått i samarbeid med ingeniørselskapet Sweco som har lang erfaring med denne mastetypen i Sverige. Ingeniørselskapet EFLA, som har lang erfaring med utvikling av høyspentmaster, har utført tredjepartskontroll.

Statnett er i gang med å få produsert den første av totalt to prototyper av M-masten. Den ene skal gjennomgå destruktiv test høsten 2021. Det betyr at den påføres laster av samme størrelse som den forventes å få ute i terrenget. Lastene skal økes til over 100 prosent av forventede klimalaster helt til masten til slutt havarerer. Gjennom en slik test får vi svar på om masten tåler de belastninger den er beregnet for å kunne motstå.

Den andre prototypen vil bli montert på Statnett sitt testsenter på Klæbu, slik at masten kan brukes til opplæring av personell.

Høyspentledningen mellom Skaidi og Lebesby er det første byggeprosjektet som skal benytte M-mast. Statnett regner med at det blir benyttet ca. 300 M-master på denne strekningen.