Våre sentrale FoU-prosjekter

Her i Statnett har vi en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør disse prosjektene en satsing på 1,7 milliarder kroner.

Vi investerer timer og kroner i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig. Mange prosjekter får i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene og deler da kostnader med disse.

I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra disse prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Avgrens søket ditt:
 • Artikkel

  FastTrans

  FastTrans - Påkjenning på elektrisk isolasjon fra raske transiente spenninger fra høyspennings konvertere

 • Artikkel

  EarlyWarn

  I EarlyWarn (Proaktiv deteksjon og tidlig varsling av begynnende feil i kraftsystemet) er målet å utvikle et overvåkingssystem som oppdager og identifiserer feil så tidlig som mulig.

 • Artikkel

  Digitale bolter

  I prosjektet DigiBolt - Digital Bolt Tension Monitoring, er målet å utvikle en ny type sensorteknologi med sensorer og lesere som skal brukes på Statnetts installasjoner.

 • I et samarbeid mellom prosjektpartnerne skal en teknologidemonstrator utvikles og testes, samtidig som det utvikles hardware og programvare for online gassovervåking.