Våre sentrale FoU-prosjekter

Her i Statnett har vi en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør disse prosjektene en satsing på 1,7 milliarder kroner.

Vi investerer timer og kroner i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig. Mange prosjekter får i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene og deler da kostnader med disse.

I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra disse prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  NorFlex

 • - Artikkel

  Rakett

  Hvordan kan vi forstå  fremtidens kraftsystem  og kraftmarked slik at vi kan ta de riktige beslutningene i dag?  Prosjektet " Rakett"  ( Reduksjon  a v  k jøre t id baser t  på dekomponering for...

 • - Artikkel

  Nytt rammeverk for forskning på primærkomponenter

  Statnett har sammen med SINTEF og NTNU utarbeidet et nytt rammeverk for forskning på primærkomponenter. Satsingen skal gi grunnlag for en felles nasjonal strategi og et kunnskapsløft på feltet.  

 • - Artikkel

  Transformer Thermal Performance

  Prosjektet skal bidra til å øke kunnskap om termiske forhold i eksisterende transformatorer, og legge til rette for en bedre og sikrere vurdering av restlevetid.