Statnett investerer timer og kroner i størrelsesorden 80 millioner kroner årlig. Mange prosjekter får i tillegg støtte fra bl.a. Norges Forskningsråd, EU, NER og Skattefunn. Dessuten samarbeider vi med andre bedrifter og organisasjoner om en stor del av prosjektene og deler da kostnader med disse.

I tråd med vår strategi, er våre gevinster fra FoU-prosjektene et mer effektivt, smart og sikkert Statnett. I storparten av prosjektene er det en stor andel digitalisering.

Ambisiøs portefølje

60 FoU-prosjekter er en ambisiøs portefølje av større og mindre satsinger. Noen av de mest omfattende prosjektene med et høyt ambisjonsnivå og stor kompleksitet, kan du lese om her

Følg lenkene under for å lese mer om våre pågående programmer