Systemvernutløsning (presisering)

Begrensningen i varighet av hendelse på 1 time gjelder kun dersom det er avbrudd. Dersom «Avbrudd for sluttbruker» og eventuelt «Redusert leveringskapasitet» er «Nei» kan hendelsen ha lengre varighet.

Dette medfører endringer i Kapittel 9.10 Systemvernutløsning. Dette medfører også at Figur 2.1 endres slik at systemvernutløsning knyttes til de andre driftsforstyrrelsene med en «mulig» Avbruddsrapport.

Annet

Det har kommet inn noen forslag til endringer/presiseringer fra FASIT programvareleverandører. Flere av disse medfører endringer som helt eller delvis ligger utenfor selve FASIT programvare, typisk knytninger til KIS-systemer. Referansegruppen har ingen hjemmel til å pålegge KIS-leverandører endringer eller at de skal ha funksjonalitet som følger FASIT kravspesifikasjon. Vi vil derfor bruke noe tid på å vurdere om, og eventuelt hvordan, utveksling til og fra KIS-systemer eventuelt skal håndteres/forbedres.

I tillegg er det gjort noen oppdateringer på terminologi, f.eks. kraftledning --> luftledning og kraftkabel --> kabel. Ny versjon av definisjonsnotatet er like rundt hjørnet.