Brukere av FiftyWeb må selv sørge for oppgradering av fremtidige Java 8 versjoner med gyldig desktoplisens.

Det er mulig å få support for Java 8 ved å tegne lisens og denne vil minst vare til 2025 ifølge Oracle, se priser her: https://www.oracle.com/technetwork/java/javaseproducts/javasesubscription-data-sheet-4891969.pdf

 

Det er per nå ingen plan om at FiftyWeb skal kreve andre Java-versjoner enn Java 8.

 

Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi aktører å alltid benytte FiftyWeb med siste versjon av Java 8 selv om FiftyWeb fungerer med eldre versjoner av Java 8 også.

 

Dersom dere har spørsmål knyttet til dette, vennligst send en epost til fifty@statnett.no.