På våre nettsider har vi oppdatert beskrivelsen av tilknytningsprosessen. Den er skrevet ut for to typer kunder, nettselskap og direktekunder: Hvordan få nettilknytning.

 Det er tre hovedgrep vi har gjort

  1. Vi stiller nå tydeligere krav til prosjektmodenhet for å reservere kapasitet og for å beholde reservasjonen. Fremdeles gjelder prinsippet om at den første kunden som har oppfylt kravene til modenhet får reservere og står først i køen.
  2. Regionale nettselskap får mer ansvar og en styrket rolle i tilknytningsprosessen ved at de vurderer egne forespørsler og melder samlet behov til Statnett. Større industrikunder må vurderes i fellesskap for likebehandling.
  3. Alle driftsmessig forsvarlig-vurderinger fra større forespørsler om økt kapasitet håndteres i Statnetts arbeid med områdeplaner.

Dette vil gi et mer helhetlig perspektiv på driftsmessig forsvarlig-vurderingene og samlet sett mer effektiv prosess for å besvare etterspørsel.

Det er viktig med et godt samarbeid om tilknytningsforespørsler framover og videre samarbeid og utvikling med nettselskapene for å sikre likere praktisering av tilknytningsforespørsler og modenhetsvurderinger, samtidig som det viktige arbeidet med å knytte ny industri til nettet blir prioritert.