Transformatoren ble produsert i 2007 og installert i 2008. Brukstiden er under 400 timer.  I tillegg til transformatoren har vi også 7 x Siemens brytere til salgs: Type 8DA Utvidbart med fastmonterte effektbrytere opp til 40.5 kV, enkel samleskinne, metallkapslet, gassisolert.