Statnett ønsker med denne rapporten å klargjøre dagens status for og mulige alternativer for roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud. Målgruppen for rapporten er alle som er i inngrep med eller som ønsker å lære mer om balansemarkedene. Vi gir i denne rapporten en systematisert informasjon om hvordan balansemarkedene fungerer, både for eksisterende og nye aktører. Den gir en oversikt over dagens situasjon (Q1-Q2 2018) og hva Statnett vurderer å være viktige endringer på kort og lang sikt.

 

Mye er enda ikke avklart i regelverket fra EU og hvordan dette til sist vil implementeres i norsk lov. Ved å konkretisere potensielle løsninger og scenario og å diskutere dette vil vi i dialog med bransjen bedre kunne forberede oss både på å skape endringer og å håndtere konsekvensene av disse.