Den opprinnelige fremdriften for prosjektet la opp til idriftsettelse i Q2 2021. Denne planen ble utarbeidet i forbindelse med arbeidet med oppdatert veikart for ny nordisk balanseringsmodell (NBM) og ble lagt fram i oktober 2019. Det var da forventet at det europeiske harmoniseringsforslaget for ubalanseoppgjør (ISHP) ville blitt godkjent av alle de nasjonale regulatorene i januar 2020.

Forslaget ble i stedet videresendt fra regulatorene til ACER, noe som endret tidsfrist for en endelig godkjent metodikk til senest 14. juli 2020.  På grunn av dette er det fortsatt uklart hva som blir endelige krav i metodikken. I tillegg er det behov for å ha tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendige endringer, spesielt knyttet til nasjonale vilkår for balanseansvarlige og annen lovgivning for å implementere kravene i ISHP. Dette betyr mer for fremdriften enn tidligere antatt.

Det nordiske prosjektet gjennomgår nå fremdriftsplanen, og en endelig oppstartsdato vil bli formidlet så raskt som mulig etter sommeren.

Prosjektet inngår i utviklingen av en ny nordisk balanseringsmodell (NBM), og er et samarbeid mellom de nordiske TSOene.

 

Les mer på nordicbalancingmodel.net: http://nordicbalancingmodel.net/risk-of-delay-of-up-to-six-months-for-implementation-of-single-price-single-position/