Statnetts kostnader som registeransvarlig for opprinnelsesgarantier dekkes gjennom gebyrer som faktureres kontohaverne i registeret. Gebyrinntektene skal dekke de faktiske kostnadene Statnett har ved effektiv utvikling og drift av registeret. Det nye NECS-registeret og driften av dette har vist seg som kostnadseffektivt. Sammen med økt bruk av NECS og økende transaksjonsvolumer muliggjør dette reduserte gebyrer.

 

Les mer om NECS

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt

Ann-Christin Austang, fagansvarlig sertifikater i Statnett på e-post: ann.austang@Statnett.no