- Elsertifikatordningen har bidratt til 6,2 TWh ny fornybar kraftproduksjon siden 2012, og våre analyser viser at det er god tilgang på prosjekter i årene som kommer. Den norsk-svenske elsertifikatordningen ser ut til å fungere etter hensikten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i forbindelse med publiseringen av rapporter fra NVE og Energimyndighetene som danner grunnlag for myndighetenes videre arbeid med kontrollstasjonen 2015.

 

Rapportene kan lastes ned her