-Vi kommer tilbake til nøyaktig dato for endringen, men forventer at vi går opp til 600 MW per time i løpet av to til fire uker, sier Gunnar Løvås i Statnett.

Statnett kan senere måtte redusere maks ramping på kablene av hensyn til driftssikkerheten.